F.A.Q.

None
Qué és un sinistre total?

Es considera sinistre total quan en un sinistre d’automòvils, el valor de reparació supera el valor venal.

El valor venal es un preu objectiu, d’origen estadístic, calculat a partir de la mitja  de les operacions de compraventa que realitzen les empreses del sector a España.

Aquestes dades son recopilades per GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios)  que publica cada any el Boletín Estadístico de Vehículos de Ocasión.

Com he d'omplenar una declaració amistosa d'accident?

La declaració amistosa d’accident és una molt bona eina per solucionar un sinistre d’automòvils. A la mateixa declaració hi ha una explicació de com fer-ho, però quan hi ha un sinistre no es gaire bon moment per llegir-ho. Per aixó us donem uns consells que els hi seran molt útils:

  1. Cal utilitzar només una declaració amistosaen els sinistres de dos vehicles.
  2. És important identificar testimonis si n’hi han.
  3. Omplenar sempre la data del sinistre, el lloc i si hi ha participat alguna autoritat.
  4. Identificar els vehicles i sobretot la matrícula i la companyia asseguradora. És indiferent el costat del vehicle A o el B.
  5. L’apartat 14 OBSERVACIONS serveix per comentar qualsevol incidència a destacar.
  6. Un croquis ben fet pot ajudar molt, identifiqui els vehicles dibuixats segons si son el B o el A. Marqui les senyals de circulació, tant les horizontals ( senyals pintades a terra)  com les verticals ( Stop, cedi el pas…). Mitjançant fletxes es pot marcar el moviment dels vehicles al sinistre.
  7. La declaració només es  signa si s’està d’acord amb el que s’ha escrit.
  8. COMPTE amb l’apartat 12 CIRCUNSTÀNCIES. Cal possar una creu sempre que lo que indiqui sigui correcte. Les creus del costat del vehicle A corresponen a l’actuació del vehicle A i les del vehicle B a les del B. Sembla molt evident però hi ha confusions amb el nervis del sinistre. En cas de dubte, de si possar una creu o no, el millor és no posar-la.
Què és la franquícia?

La franquícia és la quantitat de diners que es fa càrrec l’assegurat de la indemnització d’un sinistre.

És aconsellable contractar franquícia?

L’avantatge de contractar una assegurança amb franquícia és que redueix l’import de la prima respecte a la mateixa assegurança sense franquícia.

És important  conèixer les garanties a les que afecta la franquícia. La majoria d’asseguradores de l’automòbil permeten contractar franquícia a la garantia de danys propis (tot risc). Són poques les companyies que contracten les garanties de robatori, incendi i llunes amb franquícia.

La franquícia més apropiada vindrà donada per la diferència de prima entre l’assegurança sense franquícia i les diferents franquícies contractables. No són aconsellables les franquícies per a les garanties de robatori, incendi i llunes per la poca reducció de prima.

IMPORTANT: Destacar que la franquícia s’aplica per cada sinistre.

Per exemple: Tenim un turisme amb danys al lateral dret, una ratllada a l’esquerra i un cop a la part de darrera per aparcament. Suposem que cadascun dels danys s’ha produït en dies diferents. L’asseguradora aplicarà tres franquícies, una per cada dany. Hi ha companyies que divideixen el cotxe en cinc parts: part davantera, part de darrera, lateral dret, lateral esquerra i sostre. D’aquesta manera apliquen com a molt una franquícia per cada part ni que hi hagi diferents danys. Com aclariment, si tenim una sortida de la via i bolquem amb el cotxe, només ens aplicaran una franquícia encara que tot el cotxe tingui danys. Es tracta d’un sol sinistre.