Assegurances Personals

El més ampli ventall de solucions asseguradores estudiades i adaptades, tant per a les necessitats dels particulars com de les empreses.

  • ACCIDENTS INDIVIDUALS

Diàriament estem exposats al risc d’accident durant nostra activitat laboral. Contracti un capital de mort i invalidesa per garantir la  seva supervivència econòmica o la del seu negoci.

  • ACCIDENTS COLECTIUS

Solucions per cobrir els accidents que poden succeir a qualsevol col.lectiu de persones, com poden ser els treballadors d’una empresa o els estudiants d’un col.legi.

  • ACCIDENTS CONVENI

Cobrim l’obligació d’indemnitzar a un treballador pels riscos laborals accidentals que aquest sofreixi, descrits al conveni col.lectiu de l’empresa.

  • DECESSOS

Quan mor una persona implica un conjunt de tràmits als familiars amb un cost econòmic elevat. Cobreixi aquesta eventualitat amb una assegurança de decessos per a la seva família.

  • VIDA

L’assegurança de vida neix de la necessitat de donar cobertura als riscos de diferent naturalesa als que ens exposem. Amb les diferents modalitats cobrim les seves necessitats, com poden ser: el deteriorament de l’economia familiar front a la mort o invalidesa del titular o titulars de l’assegurança o a les obligacions futures de pagament com les hipoteques.

  • ESTALVI

Contracti una assegurança d’estalvi per poder mantenir  el seu nivell de vida en el moment de la seva jubilació, aconseguir un estalvi amb una finalitat determinada i una bona rentabilitat o aconseguir avantatges fiscals.

  • SALUT

Tenim les millors pòlisses del mercat. Cobrim l’assistència hospitalària i extrahospitalària, els tractaments i especialitats mèdiques i quirúrgiques més avançades. Gaudeixi d’una sanitat sense llistes d’espera, hospitalització amb habitació individual i lliure elecció d’especialistes.