Assegurances Patrimonials

El més ampli ventall de solucions asseguradores estudiades i adaptades, tant per a les necessitats dels particulars com de les empreses.

 • AUTOMÒBILS

Tenim l’assegurança de l’automòbil adaptada a les seves necessitats. Li podem oferir garanties d’última generació com el vehicle de substitució, retirada del permís de conduir o cursos de recuperació de punts i la lliure elecció de taller.
Integrem les millors prestacions del mercat amb les garanties més exclusives.

 


 • LLAR

Asseguri la seva llar per viure tranquil i protegit. Les més amplies cobertures per adaptar-les a les seves necessitats.


 • COMERÇOS

Cobreixi els riscos propis de la seva activitat comercial. Contracti les més modernes cobertures i solucions asseguradores  per a un negoci segur.


 • EMBARCACIONS DE LLEURE

Solucions dirigides als propietaris i usuaris d’embarcacions de lleure d’ús particular. Navegui tranquil i protegit.


 • CAÇADOR – PESCADOR

El protegim de totes les circumstàncies pròpies de la pràctica esportiva de la caça i la pesca. Amb les garanties mínimes exigides per la llei, amb una prima mínima o amb garanties ampliades per a una major tranquil.litat.

 • COMUNITATS

El protegim contra els riscos més comuns als que està exposat un edifici d’una comunitat de propietaris.

 • TRANSPORT TERRESTRE

Assegurança que cobreix la possibilitat de que les mercaderies transportades pateixin danys durant el seu transport.

 • MULTIRISC INDUSTRIAL

Assegurança dirigida als empresaris per assegurar els béns i el patrimoni del seu negoci industrial.

 


 • TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Assegurança adaptada a les necessitats de les constructores i als actuals processos d’execució desenvolupats a les obres de construcció.


 • DESENAL DE DANYS ALS EDIFICIS

Cobrim els danys estructurals de les edificacions de nova construcció durant els 10 anys següents a la finalització de l’obra.

 • RESPONSABILITAT CIVIL

Donem cobertura a la indemnització dels danys causats  a un tercer pels actes o omissions de les que sigui responsable directament o relatius a persones de les quals respon.

 • RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL

La llei 26/2007, de 23 d’octubre de responsabilitat civil mediambiental, obliga a la contractació d’una pòlissa d’assegurança, a un aval o a la constitució d’una reserva tècnica per cobrir la possibilitat de danys mediambientals.