Assegurança de la llar
DADES ASSEGURAT:
Cognoms: (*)
Entrada no vàlida
Nom: (*)
Entrada no vàlida
NIF/CIF: (*)
Entrada no válida
Client final persona
Entrada no vàlida
Correu electrònic:
Introdueixi una direcció email correcta
Direcció:
Entrada no vàlida
C.P.: (*)
Entrada no válida
Localitat: (*)
Entrada no vàlida
Província:
Entrada no vàlida
Tlf./Mòbil: (*)
Entrada no vàlida
Fax:
Entrada no válida

CARACTERÍSTIQUES DEL RISC:
Tipus (*)
Entrada no vàlida
Ubicació (*)
Entrada no vàlida
Ús
Entrada no vàlida
PROTECCIONS
Porta Blindada
Entrada no vàlida
¿Existeixen portes secundàries?
Entrada no vàlida
Alarma
Entrada no vàlida
Vigilància
Entrada no vàlida
Reixes o Vidres de Seguretat
Entrada no vàlida
Caixa forta empotrada o pes superior a 100Kg
Entrada no vàlida
ALTRES
Any de construcció aproximat: (*)
Entrada no vàlida
m2 Construïts: (*)
Entrada no vàlida
Pòlissa de Comunitat
Entrada no vàlida
Entitat Assegurances
Entrada no vàlida
Direcció del Risc a assegurar (si es diferent a les dades de l'assegurat)
Direcció Risc
Entrada no vàlida
Codi postal
Entrada no vàlida
Població
Entrada no vàlida

GARANTIES I CAPITALS SOL·LICITATS:
COBERTURES CAPITALS (Euros)
Continent:
Entrada no vàlida
Contingut Total:
Entrada no vàlida
¿Existeixen Objectes de Valor Especial de Valor unitari + 3000€?
Entrada no vàlida
Import de joies, fora de caixa forta:
Entrada no vàlida
Import de joies, dins de caixa forta:
Entrada no vàlida
Gossos de races perilloses:
Entrada no vàlida
Vehicles al garatge:
Entrada no vàlida

¿COM DESITJA REBRE EL SEU PRESSUPOST?:
Entrada no vàlida
Si desitja fer algun tipus de comentari o observació addicional, per favor faci-ho aquí:
Entrada no vàlida

* En compliment de del Reglament General de Protecció de Dades o RGPD, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de GUILLEMAT CORREDOR D’ASSEGURANCES, amb la finalitat, única i exclusiva de poder GESTIONAR LA PETICIO DE PRESSUPOST. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@guillemat.com , o correu convencional al domicili social al C/ Esplanada, 6 - 43760 El Morell (Tarragona).
CONSULTI L'APARTAT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT A WEB