Assegurança d'automòbil
DADES ASSEGURAT:
Cognoms: (*) Entrada no vàlida Nom: (*) Entrada no vàlida
NIF/CIF: (*) Entrada no vàlida Client final Entrada no válida
Correu electrònic: Introduzca una dirección email
Direcció: Entrada no válida C.P.: (*) Entrada no válida
Localitat: (*) Entrada no válida Província: Entrada no válida
Tlf./Mòbil: (*) Entrada no válida Fax: Entrada no válida

CONDUCTOR HABITUAL/CONDUCTOR OCASIONAL:
(a reomplir en cas de que sigui diferent propietari) CONDUCTOR HABITUAL CONDUCTOR OCASIONAL
Cognoms: Entrada no válida Entrada no vàlida
Nom: Entrada no válida Entrada no válida
Data Naixement:(*) Introdueixi una data vàlida (dd/mm/aaaa) Introdueixi una data vàlida (dd/mm/aaaa)
Data Expedic.Carnet:(*) Entrada no válida Introdueixi una data vàlida (dd/mm/aaaa)
Sexe: Entrada no válida Entrada no vàlida
Codi Postal: Entrada no válida Entrada no válida
Localitat: Entrada no válida Entrada no válida

CARACTERISTIQUES AUTOMÒBIL:
Classe: (*) Entrada no vàlida
Marca: (*) Entrada no vàlida Detall Accessoris: Entrada no vàlida
Model Comercial: (*) Entrada no vàlida Valor Accessoris de So €: Entrada no vàlida
Potencia C.V.: (*) Entrada no válida Valor accessoris i opcions €: Entrada no vàlida
Matrícula: (*) Entrada no válida Data 1º matriculació: (*) Entrada no válida
Ús: Entrada no vàlida
Garatge: Entrada no vàlida
Remolc: Entrada no vàlida

BONIFICACIÓ:
(Si disposa de bonificació en una altra companyia indiqui-ho)
Companyia Entrada no vàlida Nº PÒLISSA Entrada no vàlida
Matricula: Entrada no válida

COBERTURA SOL·LICITADA:
Tipus de Cobertura:
Entrada no válida
Tipus de Pagament Entrada no vàlida Tot Risc - Franquícia: Entrada no vàlida

¿COM DESITJA REBRE EL SEU PRESSUPOST?
Entrada no vàlida
Si desitja fer algún tipus de comentari o observació addicional, per favor faci-ho aquí: Entrada no vàlida

* En compliment de del Reglament General de Protecció de Dades o RGPD, informem que les dades personals que es demanen en aquesta pàgina web s'inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de GUILLEMAT CORREDOR D’ASSEGURANCES, amb la finalitat, única i exclusiva de poder GESTIONAR LA PETICIO DE PRESSUPOST. Així mateix, l'usuari disposa en tot moment dels drets d'informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l'adreça info@guillemat.com , o correu convencional al domicili social al C/ Esplanada, 6 - 43760 El Morell (Tarragona).
CONSULTI L'APARTAT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT A WEB