¿Per què Guillemat Corredor d'Assegurances?
Correu electrònic Imprimeix

El corredor d'assegurances és el professional de l'assegurança.

La llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades 26/2006 obliga a les corriduries a disposar de:

  • L'autorització de la Dirección General de Seguros o del Departament de finances de la Generalitat de Catalunya. En el nostre cas el número d'autorització és F54GC.
  • La titulació de mediador d'assegurances emesa pel Ministerio de Economía y Hacienda.
  • Una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les seves actuacions. L'import serà de 1.300.000 €.
  • Una assegurança de caució per tal de garantir la seva capacitat financera.

Anualment som controlats pel Departament de finances de la Generalitat de Catalunya.

El corredor d'assegurances és el professional que estarà al seu costat. A l'hora de la contractació analitzará les seves necessitats, li oferirà i explicarà les millors cobertures i li donarà la prima més ajustada. Sempre amb companyies de total garantia.

Mitjançant l'anàlisi de riscos podem aconsellar-li variacions en els riscos a assegurar.

En cas de sinistre estarem amb vostè en tot moment i li trobarem les solucions més efectives.